Menu Close

แพ็กเกจวัคซีน

รายละเอียด

คลินิกเด็กดี (Well Baby)
1. บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ตามเกณฑ์อายุและวัคซีนทางเลือก
2. ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการตามวัย และส่งเสริมการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ
3. ตรวจสุขภาพเด็กเพื่อทำประกันชีวิต
4. บริการตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด
5. คลินิกภูมิแพ้

คลินิกเด็กป่วย
1. บริการตรวจรักษาเด็กที่มีการเจ็บป่วยทุกระบบ
2. บริการตรวจรักษาเฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก (วันเสาร์ เวลา 14:00 – 17:00 น.)

แพ็กเกจวัคซีน IPD 4 เข็ม (อายุ 2 – 15 เดือน)
ราคา 9,900 บาท

แพ็กเกจวัคซีน Rota
ราคา 2,000 บาท/ 2 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คลินิกกุมารเวชกรรม

อาคาร C ชั้น 3
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 317 หรือ 086-810-0731

คลินิกเด็กดี (Well Baby)

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 - 16:00 น.

คลินิกเด็กป่วย

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.