Menu Close

ร้านอาหารและบริการอื่น ๆ​

Food Court

เพิ่มความสะดวกสบายการใช้ชีวิตในราชธานี โดยการสร้างศูนย์อาหารแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารปิด ภายในเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งความอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้ำ, ที่นั่งรับประทานอาหารกว้างขวางเป็นสัดส่วน และเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เราได้จัดให้มีจุดคัดกรอง Covid-19 ก่อนเข้าสู่ศูนย์อาหาร ภายในศูนย์อาหารประกอบไปด้วยร้านอาหารหลากหลายประเภท จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีกระบวนการประเมินคุณภาพ และรสชาติของอาหารอย่างสม่ำเสมอ

Food House

ให้บริการด้านโภชนาการด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ โดยบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด โดยนักโภชนาการกำกับดูแลด้วยแนวคิดการบริการอาหารด้วยเทคโนโลยีการบริการอันทันสมัยและถูกหลักอนามัย อาหารหลักผลิตจากโรงงานอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001, ISO17025, ISO22000-2005 และ BRC ผู้ใช้บริการจะได้รับอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เปี่ยมด้วยคุณค่าทางอาหาร และการบริการที่ประทับใจ

Street Food

บริเวณด้านข้างศูนย์อาหาร จัดให้เป็น Street food ประกอบไปด้วยร้านอาหารพร้อมทานจำนวนหลายร้าน ผู้ใช้บริการสามารถเดินซื้อจับจ่ายได้ตั้งแต่เข้ามาบริเวณโรงพยาบาล จนถึงเวลา 20.00 น.

Cafe Amazon

สำหรับผู้ที่เป็นคอกาแฟ เรามีร้านกาแฟ Café Amazon ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร A โดยภายในร้านมีโซนนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย

7-ELEVEN

ให้บริการด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างครบครัน ทั้งเครื่องดื่ม อาหารว่าง รวมทั้งของใช้จำเป็น โดย 7-11 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร A ของโรงพยาบาลราชธานี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการเปล

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ทางโรงพยาบาลราชธานีมีเจ้าหน้าที่บริการเปลและรถเข็น คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีประจำจุดหน้าบริเวณอาคาร A โทร 122 และหน้าบริเวณอาคาร B โทร 140, 198

รถกอล์ฟรับส่ง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลมีรถกอล์ฟคอยรับส่งจากบริเวณหน้าอาคาร B และอาคาร C เพื่อพาผู้รับบริการไปส่งยังที่จอดรถ พร้อมทั้งรับผู้รับบริการจากบริเวณที่จอดรถและจุดต่างๆ เพื่อมาส่งยังบริเวณหน้าอาคาร ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00น.