Menu Close

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนัง

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางผิวหนังได้หลากหลาย โรคผิวหนังทั่วไป เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษ ผิวหนังอักเสบหรือโรคผิวหนังติดเชื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง

เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันอังคาร เวลา 16:00 – 18:00 น.
วันพุธ เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 – 18:00 น.
วันศุกร์ เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันเสาร์ เวลา 8:00 – 12:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร B ชั้น 1

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 116, 117

นพ.จักรพงษ์ ชุณหเสวี

นพ.จักรพงษ์ ชุณหเสวี

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
พญ.พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ

พญ.พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
พญ.พัฒน์ทิพย์พา สุมาลัย

พญ.พัฒน์ทิพย์พา สุมาลัย

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
พญ.ภัฑรา เรือนงาม

พญ.ภัฑรา เรือนงาม

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง