Menu Close

ศูนย์ไตเทียม

ขอบเขตการให้บริการ

ให้การบริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด มีระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ทีมการพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการรักษาโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) มีบริการการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้องไอซียู

รายละเอียดการให้บริการ
– ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ
– เปิดให้บริการ 2 หน่วย รวม 44 เตียง
    1. ไตเทียมหนึ่ง จำนวน 28 เตียง
    2. ไตเทียมสอง จำนวน 16 เตียง
– มีแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต
– มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมผู้เชี่ยวชาญฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
– บริการทำเส้นฟอกไต

อัตราการให้บริการ
1. สิทธิประกันสังคมจ่ายส่วนเกิน 300 บาท/ครั้ง
2. สิทธิราชการ รัฐวิสาหกิจและบัตรทองไม่มีค่าส่วนเกิน
3. สิทธิเงินสด 2000 บาท/ครั้ง

เครื่องมือที่ทันสมัย/บริการ
1. ไตเทียมสอง มีห้องส่วนตัวไว้บริการ จ่ายเพิ่ม 500 บาท
2. บริการเครื่องไตเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงมี 2 เครื่อง ค่าบริการเครื่องละ 500 บาท
3. บริการเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ปลอดภัย
4. เครื่องผลิตน้ำ RO แบบมีประสิทธิภาพ ตรวจค่าน้ำ RO ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เวลาทำการ

วันจันทร์ ปิดทำการ
วันอังคาร เวลา 5:30 – 19:00 น.
วันพุธ เวลา 5:30 – 19:00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 5:30 – 15:00 น.
วันศุกร์ เวลา 5:30 – 19:00 น.
วันเสาร์ เวลา 5:30 – 19:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 5:30 – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร B ชั้น 2

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 208, 209

นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์

นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง

พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
นพ.ณิธัตร ต่อบุณศุภชัย

นพ.ณิธัตร ต่อบุณศุภชัย

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต