Menu Close

แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์โครงสร้างอย่างละเอียด

รายละเอียด

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์
2. ดูแลครรภ์ ครรภ์เสี่ยงสูง (ANC High Risk)
3. ให้คำปรึกษาสตรีที่มีความเสี่ยงสูงเรื่องการมีบุตร โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญ

แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์โครงสร้างอย่างละเอียด ราคา 2,500 บาท

แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์โครงสร้างอย่างละเอียด ร่วมกับอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ราคา 4,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

อาคาร A ชั้น 3
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 300, 301
หรือ 066-121-0283