Menu Close

แพ็กเกจผ่าตัดกระเพาะอาหาร ลดอ้วน ลดโรค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

อาคาร B ชั้น 1
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 116 , 117
หรือ สายด่วน 1446