Menu Close

แพ็กเกจตรวจกระเพาะอาหาร/ลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีส่องกล้อง

รายละเอียด

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและวินิจฉัยอย่างทันท่วงที

โรคระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อย ได้แก่
1. โรคกระเพาะอาหาร
2. โรคลำไส้อักเสบ
3. โรคมะเร็งลำไส้
4. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
5. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
6. โรคกระเพาะลำไส้อักเสบ
7. ขับถ่ายผิดปกติเรื้อรัง
8. ท้องผูกเรื้อรัง
9. โรคตับแข็ง
10. โรคไวรัสตับอักเสบ
11. โรคตับ / มะเร็งตับ
12. กรดไหลย้อนกลับจากกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร (GERD)
13. โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

แพ็กเกจตรวจกระเพาะอาหารด้วยวิธีส่องกล้อง (Gastroscope) ราคา 10,000 บาท

แพ็กเกจตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง (Colonoscope) ราคา 19,000 บาท

แพ็กเกจตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง (Gastroscope + Colonoscope) ราคา 28,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คลินิกทางเดินอาหารและตับ

อาคาร A ชั้น 1
เปิดให้บริการตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
วันจันทร์, วันพุธ, วันเสาร์ เวลา 09:00 - 11:30 น. (OPD 3B)
วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 - 20:00 น. (OPD 1C)
วันศุกร์ เวลา 09:00 - 11:30 น. (OPD 1C)

โทร

035-335-555 ต่อ 350, 395 หรือ 066-121-0282