Menu Close

[EN] รพ.สนาม โรงพยาบาลราชธานี

ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลราชธานีต่อประชาชน ทางโรงพยาบาลได้เร่งสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคนไข้โควิด-19 จำนวน 150 เตียง โดยใช้เวลาเพียง 14 วันนับตั้งแต่ปรับหน้าพื้นดิน สร้างตัวอาคาร จนถึงติดตั้งระบบและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชธานีนั้นดำเนินการด้วยระบบปลอดเชื้อ โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น ยา, เวชภัณฑ์ , เครื่องมือช่วยชีวิต , ถังออกซิเจน และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-Ray)

ทั้งนี้ .. โรงพยาบาลราชธานีใส่ใจในความปลอดภัยและคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้รับบริการทุกท่าน จึงจัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลตลอด 24 ชม. , ระบบปรับอากาศ , พัดลมส่วนตัว , Wifi , ทีวี , อาหาร 3 มื้อ , ตู้กดน้ำร้อน/น้ำเย็น , ห้องอาบน้ำ , ห้องสุขา พื้นที่สำหรับซัก/ตากผ้า , ระบบปั่นไฟสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าดับ , ระบบกำจัดขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไป , ระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลราชธานีตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และทางโรงพยาบาลราชธานีขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลให้มากที่สุด โรงพยาบาลราชธานีจึงขอขอบพระคุณทุกความไว้วางใจในบริการของเราค่ะ

การเตรียมตัวก่อนเข้า รพ.สนาม

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม

2. สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น ทรัพย์สินมีค่า อุปกรณ์เล่นการพนัน บุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธ และของมีคม

3. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก เนื่องจากโรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ

4. ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พัก ยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้

5. ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง ควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อพักฟื้นร่างกาย

6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน

7. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง

8. งดรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือจับกลุ่มทำกิจกรรม

9. ร่วมกันทำความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก

10. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที