Menu Close

Category: Physical Therapy Center Package

แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม

แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม รายละเอียด ให้บริการตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัด ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ บรรเทาอาการเจ็บปวด โดยมีทีมแพทย์ ทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม 1 ข้าง ราคา 1,100 บาท แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม 2 ข้าง ราคา 1,400 บาท หมายเหตุ : โปรแกรมการรักษาในแต่ละครั้ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง…

แพ็กเกจรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม

แพ็กเกจรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม รายละเอียด เมื่อใช้ Radial Shock Wave หรือ Peripheral Magnetic Stimulation ร่วมกับ High Intensity Laser Therapy รักษาอาการปวดปวดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ลงลึกถึงข้อต่อ เอ็น และเส้นประสาท จึงทำให้ผลการรักษาเห็นผลเร็ว เห็นผลได้ในครั้งแรกของการรักษา สามารถลดปวด ลดบวม ลดการอักเสบได้ทันที ใช้เวลาในการรักษาน้อย…