Menu Close

[EN] เจาะลึกอาการโรค ‘ข้อไหล่ติด’ ตลอด 3 ระยะ

โรคข้อไหล่ติด เป็นปัญหากวนใจเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย
วันนี้ รพ.ราชธานี มีข้อมูลเชิงลึกของโรคข้อไหล่ติดในระยะต่าง ๆ มาฝากกัน

1) ระยะปวด (Freezing)
ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการปวดค่อย ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหว จะปวดมากตอนกลางคืนจนอาจรบกวนการนอน ในระยะนี้มักนาน 2-9 เดือน

2) ระยะข้อติด (Frozen)
อาการปวดค่อย ๆ ลดลง แต่การเคลื่อนไหวของหัวไหล่ทำได้ลำบากมากขึ้นในทุกทิศทาง มีอาการข้อยึดตามมาและกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่เสื่อมลง เพราะไม่ได้ถูกใช้งาน ในระยะนี้อาจคงอยู่ประมาณ 4-12 เดือน และส่งผลให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากขึ้น

3) ระยะฟื้นตัว (Thawing)
อาการปวดค่อย ๆ หายไป จนกลับสู่ภาวะเป็นปกติ บางรายอาจเกือบหายสนิทดี ถ้าหากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โดยระยะนี้อาจมีอาการอยู่ประมาณ 1-3 ปี

แพ็กเกจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง