Menu Close

คลินิกสูติ-นรีเวช

ขอบเขตการให้บริการ

คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลราชธานี เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัยและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอดบุตร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการ

1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลราชธานี ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

2. รักษาโรคของสตรี
คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลราชธานี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช ให้การรักษาครอบคลุมโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและผ่าตัดส่องกล้อง

3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร
คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลราชธานี มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล

3.1 ก่อนตั้งครรภ์

 • วางแผนการตั้งครรภ์
 • ตรวจสุขภาพ
 • ฉีดวัคซีน
 • เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
 • ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก

3.2 ระหว่างตั้งครรภ์

 • ดูแลการฝากครรภ์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม, การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ และการคุมกำเนิดวิธีต่างๆหลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูติการเตรียมตัวก่อนคลอด (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโคโมโซมทารกในครรภ์หรือการตรวจ NIPT
 • ตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง

3.3 การคลอดบุตร

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน โดยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

3.4 หลังคลอด

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พร้อมมีทีมพยาบาลให้บริการดังนี้

 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 • มีให้บริการเครื่องนวดเต้านมเพื่อกระตุ้นน้ำนม

 

3.5 การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

เมื่อสูตินรีแพทย์พบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดปกติที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามารดาและทารกปริกำเนิด ที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด หรือมีประวัติคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน  กระดูกพรุน และอื่นๆ

5. รักษาปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและผ่าตัดส่องกล้อง (Gynecology-laparoscopic-Surgery) ด้วยห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมห้องตรวจภายในได้รับการออกแบบให้มีห้องน้ำในตัว เพื่อความเป็นส่วนตัวระหว่างการตรวจรักษา

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 – 20:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร A ชั้น 3

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 300, 301

นพ.ไพโรจน์ อยู่ปรี

นพ.ไพโรจน์ อยู่ปรี

สูตินรีเวช
พญ.วิภาวรรณ สุคนธมาน

พญ.วิภาวรรณ สุคนธมาน

สูตินรีเวช
อนุสาขามารดาและทารกในครรภ์
พญ.อมรรัตน์ สินประเสริฐนาวิน

พญ.อมรรัตน์ สินประเสริฐนาวิน

สูตินรีเวช
นพ.สรวินท์ ตุลยะเสถียร

นพ.สรวินท์ ตุลยะเสถียร

สูตินรีเวช
อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช