Menu Close

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญในการตรวจรักษาและวินิจฉัยอย่างทันท่วงที โรคระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อย ได้แก่
1. โรคกระเพาะอาหาร
2. โรคลำไส้อักเสบ
3. โรคมะเร็งลำไส้
4. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
5. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
6. โรคกระเพาะ ลำไส้ อักเสบ
7. ขับถ่ายผิดปกติเรื้อรัง
8. ท้องผูกเรื้อรัง
9. โรคตับแข็ง
10. โรคไวรัสตับอักเสบ
11. โรคตับ / มะเร็งตับ
12. กรดไหลย้อนกลับจากกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร (GERD)
13. โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

เครื่องมือที่ทันสมัย/บริการ
1. ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagograstroduodenoscopy)
2. การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับแข็งด้วยหัตถการ Endoscopic Variceal Ligation (EVL)
3. ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Colonoscopy
4. ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องโดยใช้วิธี Urea Breath Test

เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 9:00 – 12:00 น. และ 17:00 – 20:00 น.
วันพุธ เวลา 9:00 – 12:00 น. และ 17:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 – 20:00 น.
วันศุกร์ เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันเสาร์ เวลา 9:00 – 12:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร A ชั้น 1

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 350, 395

นพ.วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล

นพ.วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
นพ.ดนุสรณ์ วานิชกุล

นพ.ดนุสรณ์ วานิชกุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
นพ.พงษ์จรัส หนุนอนันต์

นพ.พงษ์จรัส หนุนอนันต์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร