Menu Close

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอายุรกรรมและเด็ก

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่ไม่ได้มีสาเหตุจากอุบัติเหตุทุกช่วงอายุ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะฉุกเฉิน, ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง, พูดไม่ชัดฉับพลัน (เส้นเลือดในสมองตีบ) และผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ทราบสาเหตุ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ให้บริการผู้ป่วยทุกช่วงอายุที่มีภาวะวิกฤติ
2. ให้บริการทาแผลผู้ป่วย
3. ให้บริการเปลี่ยนสายยางและสายสวนต่างๆ
4. ให้บริการรถพยาบาล
5. ให้บริการดูแลผู้ป่วยนอกเวลา ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 08:00 น.

 

เครื่องมือ
1. เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator)
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AEB)
3. เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ (Automated CPR machine)
4. เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบตลอดเวลา (Monitor EKG)
5. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
6. เครื่องควบคุมสารน้าทางหลอดเลือดดา (Infusion pump)
7. เครื่องควบคุมการให้ยาทางหลอดเลือดดา (Syringe pump)
8. รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน
9. รถทำแผล
10. เตียงตรวจภายใน

เวลาทำการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง

อาคาร A ชั้น 1

โทรศัพท์

035-335555 ต่อ 118, 119

แพ็กเกจการรักษา

ไม่มีแพ็กเกจในขณะนี้

พญ.ธีราภรณ์ เลี้ยงสุคนธร

พญ.ธีราภรณ์ เลี้ยงสุคนธร

อายุรศาสตร์
นพ.ประสิทธิ์ วัฒนวิโรจน์

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนวิโรจน์

อายุรศาสตร์
นพ.โสภาค เหมือนเงิน

นพ.โสภาค เหมือนเงิน

อายุรศาสตร์
พญ.จำเนียร ว่องไวเมธี

พญ.จำเนียร ว่องไวเมธี

เวชศาสตร์
เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.สุเมธ ทองอินทร์

นพ.สุเมธ ทองอินทร์

เวชศาสตร์
เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.ต้องใจ ฮั่นตระกูล

พญ.ต้องใจ ฮั่นตระกูล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์

นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
นพ.ธนนท์ เทศสลุต

นพ.ธนนท์ เทศสลุต

เวชศาสตร์
เวชปฏิบัติทั่วไป