Menu Close

โครงการ “ราชธานีร่วมใจ กู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 7 เมษายน 2563 โรงพยาบาลราชธานี ได้จัดโครงการ “ราชธานีร่วมใจ กู้ภัยโควิด-19” นำโดย นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ มอบข้าวกล่องให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 วันละ 600 กล่อง เวียนไปแต่ละชุมชน 23 ชุมชน ภายในเทศบาลเมืองอโยธยา เริ่มต้น ณ ชุมชนตลาดสมจิตต์ โดยมีนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ