Menu Close

มอบอุปกรณ์และวิทยุสื่อสารสนับสนุน สำหรับมูลนิธิกู้ภัย4 แห่ง ในอยุธยา

มอบอุปกรณ์และวิทยุสื่อสาร สนับสนุนสำหรับมูลนิธิกู้ภัย4 แห่ง ในอยุธยา
โดย นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี วันที่ 17 มกราคม 2566