Menu Close

ดูแลดวงตายังไง ในช่วง covid-19 ?

วันนี้โรงพยาบาลราชธานีรวม 3 วิธีดูแลดวงตาให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มาฝากกัน

1) ระวังเรื่อง ‘คอนแทคเลนส์’
ควรระมัดระวังในขั้นตอนการใส่ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อ ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที และเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่สะอาด รวมถึงถอดล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ให้ถูกวิธี
* หมายเหตุ : American Optometric Association (AOA) ระบุว่า .. ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มีความเสี่ยงในการติด COVID-19 มากกว่าคนที่ใส่แว่นตา

2) ป้องกันดวงตาให้ดี
ควรใช้แว่นตาหรือหน้ากากพลาสติกเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งเข้าดวงตา ซึ่งการใช้แว่นสายตาแบบปกติไม่ได้ช่วยป้องกันได้ทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้คลุมด้านข้าง จึงควรใส่อุปกรณ์ป้องกันที่คลุมได้ดีรอบด้านเพิ่มเข้ามา อย่างเช่น Face Shield

3) ไม่สัมผัสหรือขยี้ดวงตา
มือที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ง่าย จึงควรล้างมือบ่อย ๆ และไม่ควรจับหน้าหรือโดนตา เนื่องจากไวรัสสามารถติดต่อทางทางตาได้ ในช่วงนี้การใส่แว่นสายตาแทน การใส่คอนแทคเลนส์จะช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนตาได้อีกทางหนึ่ง